LG ECO V

LG ECO V

Informace

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY ECO V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoké účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto je upravena teplota venkovního vzduchu před jeho distribucí do místnosti. Kromě teploty současně upravuje vlhkost vzduchu a tím zlepšuje klima uvnitř místnosti.

 

 

SYSTÉM NUCENÉHO ODSÁVÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém nuceného odsávání využívá vysoký statický tlak a účinný ventilátor, který odstraňuje nečistoty z vnitřního ovzduší. Nasávaný a odsávaný tok vzduchu je zcela oddělen ve výměníku tepla a jednotka ECO V filtruje veškeré nečistoty venkovního vzduchu před distribucí, čímž je garantováno čerstvé a zdravé ovzduší v místnosti.

 

 

BYPASS VENTILACE

Jednotka ECO V automaticky přepíná ventilační režim podle vnitřní a vnější teploty.

 

 

FLEXIBILITA INSTALACE

Systém Eco V umožňuje instalaci dvou rekuperačních jednotek pouze s jediným servisním místem.

 

 

FUNKCE PŘIPOJENÍ KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

Možnost instalace blokování provozu větracího systému současně s klimatizací. Jednotku je možné ovládat individuálně, nebo propojit s klimatizací. Tuto funkci můžeme aktivovat jen s pomocí příslušného dálkového ovladače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŽIM RYCHLÉ VENTILACE

Režim rychlé ventilace podtlakem zabraňuje šíření kontaminantů uvnitř místnosti a v místnosti je vzduch svěží a komfortní v krátkém čase.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU

Jednotka umožňuje snadnou výměnu filtru a jeho čištění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EZ TUNING

Objem vzduchu zůstává vždy na požadované úrovni bez ohledu na změnu E.S.P. (externího statického tlaku). Obecně platí, že když se externí statický tlak zvyšuje, objem vzduchu se snižuje. E.S.P. ovládání zajišťuje požadovaný konstantní objem vzduchu nezávisle na změně E.S.P. Požadovaný E.S.P. lze nastavit také pomocí kabelového LCD ovladače. Nastavením E.S.P. regulujeme proudění vzduchu a udržujeme množství vzduchu konstantní pro různé vzdálenosti potrubí. Všechny jednotky jsou vybaveny BLDC motorem.

 

 

OVLÁDÁNÍ KONCENTRACE CO2

Použitím čidla CO2 jednotka ECO V řídí odsávání vzduchu automaticky a udržuje vzduch uvnitř místnosti čerstvý pod nastavenými koncentracemi CO2.

 

 

 

 

Technická specifikace LG ECO V